مرور اصطلاحنامه الگوهاي‌ اقتصادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 129
 رويكرد بهينه سازي استوار

مدل رياضي بودجه ريزي در بخش عمومی

[منبع الکترونیکی] : رويكرد بهينه سازي استوار

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل آذر، سجاد نجفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ اقتصادي‌ , بودجه‌ , بودجه بندي‌ , بهره وري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمحمد اعرابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوها , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , الگوها , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد زنجيردار و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

الگوهاي‌ اقتصادي‌ , بهره وري‌ , حسابداري‌ صنعتي‌ , عرضه‌ , ارتقاء كيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد عليخاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

مراکز خريد , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , خريد , مديريت‌ بازرگاني‌ , سازمان‌هاي دولتي , تدارکات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین بخشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , مشتريان , مشتري مداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره دهدشتی شاهرخ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ اقتصادي‌ , بازارهاي‌ بين‌المللي‌ , بازرگاني‌ خارجي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , استاندارد بين المللي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استان فارس
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی مشکی، مرتضی مریمی یعقوبیان، مهدی همتی آسیابرکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ويدا مجتهدزاده، شادي حسن زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ اقتصادي‌ , حسابداري‌ شرکت‌ ها , ارزش افزوده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فروش به شيوه ي توماج

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

توماج فريدوني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

الگوهاي‌ اقتصادي‌ , بازار يابي‌ , فروش‌ , تجارت , كسب و كار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جهان در لبه ي پرتگاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيامك طاهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , اقتصاد بين المللي‌ , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , بحران‌ اقتصادي‌ , صندوق‌ بين‌ المللي‌ پول‌ , بازار‌هاي مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 129