مرور اصطلاحنامه پول‌ رايج‌ کشور

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حائری شیرازی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

پول‌ , پول‌ رايج‌ کشور , اسلام‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا محلوجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار کالا , پول‌ , پول‌ رايج‌ کشور , مديريت‌ بازرگاني‌ , نرخ‌ ارز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ضرورت كاهش رسمي ارزش ريال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين وكيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پول‌ , پول‌ رايج‌ کشور , حسابداري‌ , کاهش‌ ارزش‌ پول‌ , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: حسين وكيلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اروپا , اصلاحات‌ پولي‌ بين‌المللي‌ , پول‌ , پول‌ رايج‌ کشور , حسابداري‌ , سکه‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[1] , مديريت‌ مالي‌ , نظريه‌ پولي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تقویم مهریه به نرخ روز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایراندخت نظری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام مهريه , پول‌ رايج‌ کشور , قيمت‌ ها , مهريه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد علی یوسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه فقهي , پول‌ رايج‌ کشور , شبه‌ پول‌ , عرضه‌ پول‌ , ماليه‌ , نظريه‌ پولي‌ , حقوق‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدعلی یوسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قيمي , مثلي , عرف‌ اجتماعي‌ , پول‌ رايج‌ کشور , نظريه‌ پولي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه