مرور اصطلاحنامه ترازنامه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

وضعيت‌ مالي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا لشگری، حمیدرضا جعفری مهرا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترازنامه‌ , حسابداري‌ , ديون‌ , نقدينگي‌ , گزارش های مالی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آيا لازم است که وامهاى ترازنامه هر ساله تجديد ارزيابى شود؟

ابزارهاى مالى

[منبع الکترونیکی] : آيا لازم است که وامهاى ترازنامه هر ساله تجديد ارزيابى شود؟

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ران پاترسون؛ مترجم: دفتر مطالعات مالى و حسابدارى مديريت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امور دارايي‌ , ترازنامه‌ , حسابداري‌ , ديون‌ , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسايى درآمد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب الله تيمورى ماسوله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترازنامه‌ , حسابداري‌ , حساب‌ سود و زيان‌ , درآمد ها[1] , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صورتهاى مالى تلفيقى

حسابدارى پيشرفته

[منبع الکترونیکی] : صورتهاى مالى تلفيقى

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا شباهنگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترازنامه‌ , حسابداري‌ , سرمايه‌[1] , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد عظيمي يانچشمه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , ترازنامه‌ , حسابداري‌ , حساب‌ سود و زيان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي ثقفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترازنامه‌ , حسابداري‌ شرکت‌ ها , سود سرمايه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاهين شايان آراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانکداري‌ اسلامي‌ , بانک‌ها , بهره وري‌ , ترازنامه‌ , حسابداري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: عباس هاشمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترازنامه‌ , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , بيانيه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس وفادار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌ها , تجزيه‌ و تحليل‌ مالي‌ , ترازنامه‌ , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بي. ام. وامپلر، تي. جي. فيليپس؛ مترجم: مجيد حاجتمند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوراق‌ قرضه‌ , ترازنامه‌ , حسابداري‌ , درآمد ها[1] , سرمايه‌ گذاري‌ , مديريت‌ مالي‌ , هزينه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15