مرور اصطلاحنامه تعديل‌ اقتصادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسفندیار جهانگرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تخصيص‌ منابع‌ , تعديل‌ اقتصادي‌ , درآمد هاي‌ ملي‌ , قيمت‌ ها , دولت‌ , انرژي‌ , مديريت‌ منابع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میثم جبلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوضاع‌ اقتصادي‌ , تعديل‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , شفاف سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا كردستاني ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , تعديل‌ اقتصادي‌ , سود سرمايه‌ , بهابازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي بقايي، محمدمهدي موسوي، بلال وثوق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعديل‌ اقتصادي‌ , رکود اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , مديريت‌ مالي‌ , خطر پذيري , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هزينه هاي عمومي و تعديل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سانجی پرادان، وینایا سواروپ؛ مترجم: شريف ادیب سلطانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعديل‌ اقتصادي‌ , حسابداري‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , مديريت‌ مالي‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: مهدي تقوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعديل‌ اقتصادي‌ , حسابداري‌ , درآمد ها[1] , مديريت‌ مالي‌ , عملكرد مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یدالله دادگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , اقتصاد , تعديل‌ اقتصادي‌ , خصوصي‌ سازي‌

چالش جهاني فقر شهري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد جواهري پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعديل‌ اقتصادي‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , جهاني شدن , فقر شهري , كميسيون اسكان بشر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

از رکود تا بهبود اقتصادي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرستو شجري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , اوضاع‌ اقتصادي‌ , تعديل‌ اقتصادي‌ , رکود اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي حسن زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , اقتصاد , انرژي‌ , تعديل‌ اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , قيمت‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14