مرور اصطلاحنامه جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مميزي‌ مالياتي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12

مشاور حقوقی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دعوي حقوقي , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , ماليات‌ ها , شهرداري‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا نویدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتشاء , روش‌ هاي‌ نظارت‌ , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , درآمد هاي‌ مالياتي‌ , ماليات‌ ها , تباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , سرمايه‌ گذاري‌ , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌ , قرارداد هاي‌ مالياتي‌ , ماليات‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کامران پدرام رازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , صورت‌ حساب‌ موجودي‌ , فروش‌ , خريدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یاورعلی شاهسون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , بهره وري‌ , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استان فارس
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی مشکی، مرتضی مریمی یعقوبیان، مهدی همتی آسیابرکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي ظریف گلزار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخذ ماليات , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , حسابداري‌ , درآمد هاي‌ مالياتي‌ , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌ , ماليات‌ ها , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ويتو تانزي؛ مترجمان: محمد كردبچه، محسن طلايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , افزايش‌ ماليات‌ , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , حسابداري‌ , درآمد هاي‌ مالياتي‌ , ماليات‌ ها , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ضیاءالدین موسوی جراحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخذ ماليات , اصلاحات‌ مالياتي‌ , انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , فرار مالياتي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابو الحسن مطلبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرح صدر , دين و دولت , دينداري و تکليف , شرح‌ وظايف‌ , جمع‌ آوري‌ ماليات‌ ها , جامعه‌ مدني‌ , حکومت‌ اسلامي‌ , مدينه‌ فاضله‌ , چاپلوسي‌ , عدالت‌ , مهدويت‌ , مديران مسئول

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 12