مرور اصطلاحنامه حجم‌ پول‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پول‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدجواد ميرزازاده، سعيد فراهانى فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ اسلامي‌ , حجم‌ پول‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[1] , نقدينگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پيتر كلارك

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حجم‌ پول‌ , حسابداري‌ , حسابداري‌ صنعتي‌ , سود , مديريت‌ مالي‌ , هزينه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدعلی یوسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , بهره‌ بانکي‌ , پول‌ و بانک‌ , حجم‌ پول‌ , کاهش‌ ارزش‌ پول‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحيم دلالي اصفهاني، محمد واعظ برزاني، محمدسعيد قياسوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حجم‌ پول‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[1] , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم هاديان، حجت پارسا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , اقتصاد , حجم‌ پول‌ , نقدينگي‌ , متغيرهاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود متوسلي، ايلناز ابراهيمي، اصغر شاه مرادي، اكبر كميجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , الگوهاي‌ اقتصادي‌ , بهره وري‌ , تعادل‌ اقتصادي‌ , حجم‌ پول‌ , درآمد هاي‌ نفتي‌ , صادرات‌ نفتي‌ , کشور هاي‌ صادر کننده‌ نفت‌ , نرخ‌ رشد , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1] , طراحي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صفدر حسيني، تكتم محتشمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , اقتصاد , پول‌ , حجم‌ پول‌ , رشد اقتصادي‌ , نقدينگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو پيرايي، بهاره دادور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , حجم‌ پول‌ , رشد اقتصادي‌ , قيمت‌ ها , نرخ‌ رشد , پراکنش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم بيضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ , بهره‌ , بهره وري‌ , پس‌اندازها , حجم‌ پول‌ , سرمايه‌[1] , نرخ‌ بهره‌ , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , نقدينگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فيروزه عزيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , اقتصاد , حجم‌ پول‌ , سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2] , کسري‌ بودجه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.