مرور اصطلاحنامه درآمد ها[2]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 37
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مولف: برایان تریسی؛ مترجم: فریبا سبز چمنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

موفقيت‌ شغلي‌ , درآمد ها[2] , درآمد ها[1] , رضايت مندي , تصميم گيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: افزایش درآمد در تمامی کارها

درآمد رویایی

[منبع الکترونیکی] : : افزایش درآمد در تمامی کارها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برایان تریسی؛ ترجمه: ژان بقوسیان، هادی غفور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

موفقيت‌ شغلي‌ , درآمد ها[2] , درآمد ها[1] , رضايت مندي , تصميم گيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ماليات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كسب و كار , درآمد ها[2] , ماليات‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Eric Giguere

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد , درآمد ها[2] , اينترنت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر حائری مهریزی، حسین حسنی، محمدرضا یگانگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانوار , درآمد ها[2] , هزينه‌ ها , آمار , داده‌ هاي‌ آماري‌ , مديريت‌ داده‌ ها , هوش‌ مصنوعي‌ , مديريت کيفيت , طراحي سيستم ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا باريكلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاعده استيفاء , قاعده اشتراك , قاعده تسبيب , قاعده غرور , زنان‌ , درآمد ها[2] , استيفا , تسبيب‌ + , حقوق‌ زنان‌ , مهريه‌ , مسائل حقوقي , حمايت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین صادقي، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درآمد ها[2] , رشد اقتصادي‌ , ضريب جيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين راغفر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , درآمد ها[2] , حقوق‌ و دستمزد ها , ضريب جيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز هادی زنوز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

درآمد ها[2] , بحران‌ فقر و گرسنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 با نگاهی به نتایج طرح هزینه درآمد خانوار در ایران

روند فقر و علل آن در ایران؛ فقر در خانوارهای ایرانی

[منبع الکترونیکی] : با نگاهی به نتایج طرح هزینه درآمد خانوار در ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد غروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , فقر اقتصادي‌ , درآمد ها[2] , مصرف‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 37