مرور اصطلاحنامه ديون‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ديون‌ بانکي‌

(فراداده‌ها)

ديون‌ جاري‌

(فراداده‌ها)

ديون‌ عمومي‌

(فراداده‌ها)

تامين‌ اعتبار

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 38
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریدون رهنمای رودپشتی، علی کیایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , حسابداري‌ , ديون‌ , سرمايه‌ در گردش‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , نقدينگي‌ , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر پورحیدری، محمود کهنسال

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , حسابداري‌ , ديون‌ , سود , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم قائدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , ديون‌ , شركت برق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا لشگری، حمیدرضا جعفری مهرا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترازنامه‌ , حسابداري‌ , ديون‌ , نقدينگي‌ , گزارش های مالی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آيا لازم است که وامهاى ترازنامه هر ساله تجديد ارزيابى شود؟

ابزارهاى مالى

[منبع الکترونیکی] : آيا لازم است که وامهاى ترازنامه هر ساله تجديد ارزيابى شود؟

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ران پاترسون؛ مترجم: دفتر مطالعات مالى و حسابدارى مديريت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امور دارايي‌ , ترازنامه‌ , حسابداري‌ , ديون‌ , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مهندس جوان

حسابدار جوان

[منبع الکترونیکی] : مهندس جوان

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امور دارايي‌ , حسابداري‌ , ديون‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب الله تيمورى، مصطفى گودرزى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , ديون‌ , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عرب مازار یزدی، رافیک باغومیان، فرزانه کاکه خانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌ها , حسابداري‌ , دارايي‌ هاي‌ سرمايه‌اي‌ , ديون‌ , مديريت‌ مالي‌ , نقدينگي‌ , خطر پذيري , مديريت خطر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسی انگیزه های مدیریت سود

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهناز مشايخ، زهرا اربابي، معصومه رحيمي فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , ديون‌ , سود , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ , مديريت‌ مالي‌ , نقدينگي‌ , هزينه‌ ها , بهابازار , اوراق بهادار , سهام‌داران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدهادی مهدویان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , بانکداري‌ , ديون‌ , رقابت‌ , سرمايه‌[1] , مديريت‌ مالي‌ , ورشکستگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 38