مرور اصطلاحنامه راهبرد هاي‌ توسعه‌ صادراتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23

استراتزی اثر بخش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وفا غفاریان ، غلامرضا کیانی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

راهبرد هاي‌ توسعه‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ صادراتي‌ , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مديريت صادرات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سايت جامع مديريت مديريار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌ , بازرگاني‌ خارجي‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ صادراتي‌ , صادرات , توسعه‌ صادرات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تمام دستگاه ها براي توسعه صادرات به كمك بخش خصوصي بيايند

گزارشي از همايش روز ملي صادرات در مشهد

[منبع الکترونیکی] : تمام دستگاه ها براي توسعه صادرات به كمك بخش خصوصي بيايند

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بابک افقهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نشانه‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ صادراتي‌ , تجارت‌ , توسعه‌ صادرات‌ , علامت تجاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تمرکز بازار یا گسترش بازار

راهبرد توسعه بازار صادراتی

[منبع الکترونیکی] : تمرکز بازار یا گسترش بازار

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا کریمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار , راهبرد هاي‌ توسعه‌ صادراتي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , تمرکز سازماني‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی شم آبادي، سیدحمیدخدادادحسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

راهبرد هاي‌ توسعه‌ صادراتي‌ , صادرات , صنعت‌ فرش‌ , ايران , توسعه‌ صادرات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره دهدشتی شاهرخ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ داخلي‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ صادراتي‌ , صادرات , موسسات‌ تجاري‌ , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد مجتهد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بحران‌ اقتصادي‌ , توليد نا خالص‌ ملي‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ صادراتي‌ , صادرات , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , توسعه‌ صادرات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن فارسیجانی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

راهبرد هاي‌ توسعه‌ صادراتي‌ , توسعه‌ صادرات‌ , مديريت کيفيت , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرج الله رهنورد ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ صادراتي‌ , توسعه‌ صادرات‌ , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدل هماهنگي بين استراتژي بازاريابي بين الملل با ابعاد
 صنعت خدمات فني و مهندسي

مدل هماهنگي بين استراتژي بازاريابي بين الملل با ابعادمحيطي سازمان و زير سيستمهاي بازاريابي بين الملل و اثر آن بر عملكرد صادراتي

[منبع الکترونیکی] : مدل هماهنگي بين استراتژي بازاريابي بين الملل با ابعاد صنعت خدمات فني و مهندسي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن قاسمی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

راهبرد هاي‌ توسعه‌ صادراتي‌ , انتقال‌ فناوري‌ , راهبردهاي بازاريابي , برنامه‌هاي بازاريابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 23