مرور اصطلاحنامه رشد توليد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مديريت‌ توليد

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 19
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قربانعلی سلیمی، اکرم گودرزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , رشد توليد , مشتريان , تجارت , نوآوري , مديريت عملكرد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آشنايی با نمودار پارتو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا حسین زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت‌ توليد , الگوهاي‌ رشد , رشد توليد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

كايزن چيست؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل‌ کيفيت‌ , الگوهاي‌ رشد , رشد توليد , توسعه‌ صنعتي‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

هزينه های کيفيت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشيد اقبال پور، علي اصغر رجبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشد توليد , کنترل‌ کيفيت‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برآورد هزينه‌ فناوري‌ , رشد توليد , انتقال‌ فناوري‌ , توسعه‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 صنایع تولیدی ایران
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا علی احمدی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , رشد توليد , طرح‌ هاي‌ توسعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی کرامتی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , پاداش‌ , رشد توليد , حقوق‌ و دستمزد ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي شاكرين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , رشد توليد , مديريت‌ توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد فیض آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ توليد , رشد توليد , قدرت‌ رقابتي‌ , تامين مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راه رفتن روی طناب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: علیرضا شیروانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ توليد , رشد توليد , مديران‌ عملياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 19