مرور اصطلاحنامه ساختار اقتصادي‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

نوسانات‌ اقتصادي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 35

اقتصادنا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر صدر

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دين اسلام و اقتصاد , اقتصاد اسلامي , اقتصاد کمونيستي‌ , تحليل‌ اقتصادي‌ , ساختار اقتصادي‌ , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد میرمطهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد سنجي‌ , رشد اقتصادي‌ , ساختار اقتصادي‌ , آزمون‌ها , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توليد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن سعادتیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداران‌ , ساختار اقتصادي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , سيستم مالي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

گروه 15

بازارشناسی

[منبع الکترونیکی] : گروه 15

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن ولی بیگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , بازارهاي‌ بين‌المللي‌ , ساختار اقتصادي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , مقررات‌ بازرگاني‌ , گروه 15

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خجسته

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساختار اقتصادي‌ , صنايع‌ برق‌ , برق‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اقتصاد رشد بنگاه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی عمادزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , ساختار اقتصادي‌ , رفتار , مديران , بنگاه هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

صنعت سیمان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر پیروزرام، محمد نظری پور، بیژن خزدوزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه‌ و تحليل‌ مالي‌ , حسابداري‌ , ساختار اقتصادي‌ , تحليل هزينه-فايده

منابع دیجیتالی :

مطالعه

آزمون  تجربي تئوري نمايندگي و تئوري اهرم

بررسي عوامل مؤثر بر ساختار سررسيد بدهي شركت

[منبع الکترونیکی] : آزمون تجربي تئوري نمايندگي و تئوري اهرم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره حاجيها، حسنعلی اخلاقی

موضوعات :

حسابداري‌ , حسابرسي‌ , ساختار اقتصادي‌ , بحران‌ بدهي‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید یوسف احدی سرکانی، یداله نوری فرد، فریده پوربرات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تشکيل‌ سرمايه‌ , ساختار اقتصادي‌ , نوسان‌ قيمت‌ ها , مديريت‌ بحران‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود يحيي زاده فر ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ساختار اقتصادي‌ , شرايط سرمايه‌ گذاري‌ , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ , بهابازار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 35