مرور اصطلاحنامه سپرده‌ هاي‌ قرض‌ الحسنه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم صمیمی فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

بانک‌ها , پس‌اندازها , سپرده‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ بلند مدت‌ , سپرده‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ کوتاه‌ مدت‌ , سپرده‌ هاي‌ قرض‌ الحسنه‌ , سود , مديريت‌ بازرگاني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بانکداري‌ اسلامي‌ , سپرده‌ هاي‌ قرض‌ الحسنه‌ , قرض‌ الحسنه‌ , کارخانه‌ ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

من فقه مدرسة أهل البیت (ع)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علی التسخیری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسايل مستحدثه فقهي , بانک‌ها , سپرده‌ هاي‌ قرض‌ الحسنه‌ , فقه‌ , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید عباس موسویان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانکداري‌ اسلامي‌ , بهره‌ بانکي‌ , پس‌اندازها , تخصيص‌ منابع‌ , سپرده‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ بلند مدت‌ , سپرده‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ کوتاه‌ مدت‌ , سپرده‌ هاي‌ قرض‌ الحسنه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسدالله فرزین وش، سعید فراهانی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , بانکداري‌ اسلامي‌ , بانک‌هاي‌ مرکزي‌ , پس‌اندازها , ذخاير بانکي‌ , سپرده‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ بلند مدت‌ , سپرده‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ کوتاه‌ مدت‌ , سپرده‌ هاي‌ قرض‌ الحسنه‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید حبیبیان نقیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اجتماعي‌ , سپرده‌ هاي‌ قرض‌ الحسنه‌ , قرض‌ الحسنه‌ , صندوق‌هاي قرض الحسنه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس عرب مازار، سعيد كيقبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانکداري‌ اسلامي‌ , پس‌اندازها , سپرده‌ هاي‌ قرض‌ الحسنه‌ , قرض‌ الحسنه‌ , وام‌ بانکي‌ , وام‌ ها , حساب هاي جاري , صندوق‌هاي قرض الحسنه , عمليات بانكي

منابع دیجیتالی :

مطالعه