مرور اصطلاحنامه سطح‌ زندگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

شرايط زندگي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 40
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترجمه و اقتباس: حسین آسایش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , سطح‌ زندگي‌ , شرايط زندگي‌ , شيوه‌ زندگي‌ , اميد زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسداله خدیوی، حسن علیی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موفقيت‌ شغلي‌ , سطح‌ زندگي‌ , شرايط کار , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسمعيل ابونوري، آرش خوشكار، خسرو عزيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سطح‌ زندگي‌ , شرايط زندگي‌ , هزينه‌ زندگي‌ , هزينه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رنگ زندگى، طعم خوشبختى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه رفيقى مرند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مردم وزندگي گوارا , سطح‌ زندگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

زندگی نامه فردوسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سطح‌ زندگي‌ , شرايط زندگي‌ , شيوه‌ زندگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

محمد حسن معيري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ثريا کاخی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زندگي‌ اجتماعي‌ , شاعري‌ , سطح‌ زندگي‌ , شيوه‌ زندگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 فيلسوف شهر روس

لئو نيكلايوچ تولستوئي

[منبع الکترونیکی] : فيلسوف شهر روس

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ ها , سطح‌ زندگي‌ , شيوه‌ زندگي‌ , مستند هنر زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امين فرجي ملائي ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهر نشيني‌ , سطح‌ زندگي‌ , شرايط زندگي‌ , شيوه‌ زندگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مجتمع آموزش عالی قم

اثر بهبود کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان

[منبع الکترونیکی] : مجتمع آموزش عالی قم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا امیرآبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , بهره وري‌ , سطح‌ زندگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بشیر کنشلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , سطح‌ زندگي‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 40