مرور اصطلاحنامه سياست‌ توسعه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

برنامه‌ريزي‌ توسعه‌

(فراداده‌ها)

اقتصاد توسعه‌

راهبرد هاي‌ توسعه‌

طرح‌ هاي‌ عمراني‌

مراحل‌ توسعه‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر بهشتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , سياست‌ توسعه‌ , ايران , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم رزاقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , سياست‌ توسعه‌ , حقوق‌ و دستمزد ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: محمدابراهيم امین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , بودجه بندي‌ , بودجه‌ کل‌ کشور , سياست‌ توسعه‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , مصاحبه‌ , برنامه سوم توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آراستگي پوشش يا مدگرايي!؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی رزاقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پوشش‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , مد , سياست‌ توسعه‌ , فرهنگ‌ پذيري‌ , تهاجم‌ فرهنگي‌ [2] , فرهنگ‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميد عطايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , سياست‌ توسعه‌ , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , سياست‌ توسعه‌ , مديريت تغيير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هانس واکر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

interview

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , بهره وري‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , سياست‌ توسعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالمجید غریب رضا، محمود حسینی درویشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخش‌ کشاورزي‌ , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , سياست‌ توسعه‌ , مديريت‌ مالي‌ , منابع‌ مالي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , تامين مالي , برنامه چهارم توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین ناصری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

خصوصي‌ سازي‌ , رقابت‌ اقتصادي‌ , سياست‌ توسعه‌ , صنايع‌ ماشين‌ سازي‌ , قدرت‌ رقابتي‌ , مديريت‌ اقتصادي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اقتصاد سیاسی بقاء

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بژورن هتنه؛ مترجم: سید احمد موثقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بحران‌ اقتصادي‌ , سياست‌ توسعه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 20