مرور اصطلاحنامه سياست‌ هاي‌ اعتباري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

سنجش اعتبار شرکتها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهناز مشایخ و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار , حسابداري‌ , سياست‌ هاي‌ اعتباري‌ , بانک‌ جهاني‌[1] , مقياس‌ رتبه‌ بندي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رتبه بندی اعتباری
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد صفري ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , سياست‌ هاي‌ اعتباري‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , اقتصاد دانايي‌محور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول خوانساري، ميرفيض فلاح شمس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ هاي‌ اعتباري‌ , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ , بهابازار , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید علی شهرستانی؛ مترجم: حسین صابری؛ ویراستار: حمید موفقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جعاله , ربا , بازار آزاد , سياست‌ گذاري‌ در آمدها , سياست‌ هاي‌ اعتباري‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[2] , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌ , سياست‌ هاي‌ مالي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا كشاورزحداد، حسين آيتي گازار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانکداري‌ , سياست‌ هاي‌ اعتباري‌ , وام‌ بانکي‌ , وام‌ ها , مهندسي‌ , نمونه‌ برداري‌[2] , خطر پذيري , مديريت خطر , مدل رگرسيون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الياس نادران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبارات‌ بانکي‌ , سياست‌ هاي‌ اعتباري‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , ماليات‌ ها , صنعت‌ , ارزش افزوده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس موسويان، محمدمهدي موسوي بيوكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , بانکداري‌ اسلامي‌ , سياست‌ هاي‌ اعتباري‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.