مرور اصطلاحنامه شرکت‌هاي‌ خصوصي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمهدی الوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , شرکت‌هاي‌ خصوصي‌ , شرکت‌هاي‌ دولتي‌ , تحليل هزينه-فايده , بازار خدمات , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی سوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , شرکت‌هاي‌ خصوصي‌ , شرکت‌هاي‌ دولتي‌ , کارگاه‌ هاي‌ صنعتي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله مقصودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

شرکت‌هاي‌ خصوصي‌ , شرکت‌هاي‌ دولتي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , حقوق‌ مالياتي‌ , فرار مالياتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرکت‌هاي‌ خصوصي‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , قرارداد هاي‌ اقتصادي‌ , دامپینگ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

برند از دیدگاه شما

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود سمیعی نصر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , شرکت‌هاي‌ خصوصي‌ , شرکت‌هاي‌ دولتي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , انتقال‌ فناوري‌ , نام تجاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ر.ک. قونر؛ مترجم: غلامحسین دوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزارش‌ ها , حسابداري‌ , سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2] , شرکت‌هاي‌ خصوصي‌ , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن محبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرکت‌هاي‌ خصوصي‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , دادگاه‌ هاي‌ حقوقي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلام رضا معمارزاده طهران، محمد بامني مقدم، محمد قونجي لو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , شرکت‌هاي‌ خصوصي‌ , شرکت‌هاي‌ دولتي‌ , بهابازار , اوراق بهادار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: حسین بهبودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شرکت‌هاي‌ خصوصي‌ , فعاليت‌ هاي‌ فرهنگي‌ , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ربيعا اسكيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوراق‌ قرضه‌ , شرکت‌هاي‌ خصوصي‌ , شرکت‌هاي‌ دولتي‌ , حقوق‌ تطبيقي‌ , شرکت‌هاي‌ تضامني‌ , قرض‌ , مضاربه‌ , اوراق مشاركت , ساختار حقوقي , ماهيت‌ حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12