مرور اصطلاحنامه صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فهیمی نیا و دیگران

موضوعات :

قم , بيمارستان‌ها , فاضلاب‌ ها , صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌ , آلودگي‌ آب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی بلوهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردبيل , استان آذربايجان شرقي , ارزشيابي‌[2] , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌ , مديريت عملكرد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی اخباری، لیلا بابارضایی کاشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خراسان , ارزشيابي‌ کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌ , مديريت عملكرد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رجب يحيي پور گنجي؛ استاد راهنما: دكتر محمدعلي حقيقي؛ استاد مشاور: مهندس كامران فراهاني فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

تهران , ارزشيابي‌ کارکنان‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌ , پايان‌نامه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استاندارد خروجی فاضلاب ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فاضلاب‌ ها , فاضلاب‌ هاي‌ سطحي‌ , فاضلاب‌ هاي‌ منازل‌ , صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 بررسی ویژگیهای سازمانهای اثربخش (مورد سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل)

چکیده پایان نامه ها

[منبع الکترونیکی] : بررسی ویژگیهای سازمانهای اثربخش (مورد سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی رسولی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردبيل , استان آذربايجان شرقي , بهره وري‌ , صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌ , ساختار اداري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين سجادي، محمدعلي معتمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , حسابداري‌ , صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌ , مديريت‌ مالي‌ , نيروي‌ انساني‌ , فناوري‌ , مشتريان , سيستم هاي اطلاعاتي , سيستم اطلاعات حسابداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی فتح اللهی فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

حسابداري‌ , صنايع‌ برق‌ , صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌ , مديريت‌ مالي‌ , موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ , سيستم اطلاعات حسابداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌ , تصفيه آب , ريز فناوري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ثریا افضلی، میثم فلاح پور کوتنایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌ , ريز فناوري

منابع دیجیتالی :

مطالعه