مرور اصطلاحنامه صنعت‌ جهانگردي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

جاذبه‌ هاي‌ جهانگردي‌

(فراداده‌ها)

طبيعت‌ گردي‌

هتل‌داري

ايرانگردي‌

جهانگردي‌

طبيعت‌ گردي‌

گردشگري‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 93
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل تاج زاده نمین، آیدین تاج زاده نمین، پانته آ صالحى صدقیانى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات , توسعه‌ فناوري‌ , اينترنت , گردشگري‌ , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر آهنگران، جلال موسوی بازرگان، سولماز نظری اورکانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلولان‌ جسمي‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , گردشگري‌ , قابليت دسترسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید ابراهیم نیا سماکوش، علی خاکساری، غلامرضا لطیفی، محمد دامادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مديريت شهري , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل مشکینی، اکبر سلطان زاده، اکبر رحمتی، یوسف زارعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراغه , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , توسعه‌ پايدار , گردشگري‌ , مدل SWOT

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریده حق شناس کاشانی، هدی رستگاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , مشتريان , گردشگري‌ , مديريت ارتباط با مشتري , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

و اما خنزر پنزرها...

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس جعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

اصفهان , صنعت‌ جهانگردي‌ , صنايع‌ دستي‌ , هنر ايراني‌ , هنر سنتي , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: يحي رحمتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

صنعت‌ جهانگردي‌ , حفظ ميراث‌ فرهنگي‌ , صنايع‌ دستي‌ , ميراث‌ فرهنگي‌ , هنر ايراني‌ , هنر سنتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: حسين هاتفي فارمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

صنعت‌ جهانگردي‌ , صنايع‌ دستي‌ , ميراث‌ فرهنگي‌ , هنر ايراني‌ , هنر سنتي , آسيب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین شفیعیان و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهانگردي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , گردشگري‌ , اماکن‌ مذهبي , مقیاس آلویک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 93