مرور اصطلاحنامه طرح‌ هاي‌ توسعه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی عباس زادگان، علی اصغر بدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ اجرايي‌ , عمران‌ شهري‌ , بودجه بندي‌ , تحليل‌ اقتصادي‌ , طرح‌ هاي‌ توسعه‌ , مديريت شهري , راهبرد‌ها , مديريت زمان , توجيه اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران قدوسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , طرح‌ هاي‌ توسعه‌ , فناوري‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرزاد فرزین پاک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , طرح‌ هاي‌ توسعه‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد سلطانی آزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , طرح‌ هاي‌ توسعه‌ , مديريت شهري , طراحي شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شهرهای استان آذربایجان شرقی

ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های جامع و تفصیلی

[منبع الکترونیکی] : شهرهای استان آذربایجان شرقی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدعلی موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , طرح‌ هاي‌ توسعه‌ , عمران‌ شهري‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Warfare [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Egon A. Weiss, Jeffrey J. Clarke, Nathan Miller

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طرح‌ هاي‌ توسعه‌ , جنگ‌ , جنگ‌ رواني‌[1] , جنگ‌ شهري‌ , جنگ‌ ميکروبي‌ , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Qubec Pension Plan [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Lillian Zimmerman

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزيابي‌ طرح‌ها , طرح‌ هاي‌ توسعه‌ , بازنشستگي‌ , كبك (استان)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ميزگرد تخصصي مديريت تحول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: محمد حسن قدیری ابیانه، وارث

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغير , طرح‌ هاي‌ توسعه‌ , مديريت تغيير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: هاشم بني هاشمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صادرات‌ نفتي‌ , طرح‌ هاي‌ توسعه‌ , طرح‌ هاي‌ صنعتي‌ , مصاحبه‌ , جهاد سازندگی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 صنایع تولیدی ایران
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا علی احمدی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , رشد توليد , طرح‌ هاي‌ توسعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 23