مرور اصطلاحنامه عمران‌ روستايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اقتصاد کشاورزي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 31
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا رضوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , عمران‌ روستايي‌ , سكونتگاه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: از فکر تا عمل

برنامه ریزی توسعه و عمران روستایی در ایران

[منبع الکترونیکی] : : از فکر تا عمل

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا رضوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[1] , برنامه‌ريزي‌ , عمران‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود مهدوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ , عمران‌ روستايي‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , توسعه‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا رضوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , تصميم‌گيري‌ , عمران‌ روستايي‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران

تعيين نيازهاي آموزشي و ترويجي كشاورزان معلول

[منبع الکترونیکی] : : مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل (فائو )؛ مترجم: حسين محمودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

معلولان‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , عمران‌ روستايي‌ , آموزش‌ کشاورزي‌ , کشاورزان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیف الله فرمحمدی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان اصفهان , زباله‌ ها , عمران‌ روستايي‌ , کمپوست , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی زرعکانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , عمران‌ روستايي‌ , اصلاحات‌ ارضي‌ , ايران , توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

همکاری سازمانهای غیردولتی با نظام ترویج دولتی

مردمی کردن ترویج

[منبع الکترونیکی] : همکاری سازمانهای غیردولتی با نظام ترویج دولتی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شاپور ظریفیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترويج‌ کشاورزي‌ , عمران‌ روستايي‌ , سازمان‌هاي غير دولتي , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بخش مركزي شهرستان مينودشت

ارزيابي پيامدهاي فضايي استقرار شهرك هاي صنعتي در نواحي روستايي

[منبع الکترونیکی] : بخش مركزي شهرستان مينودشت

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدحسن مطيعي لنگرودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مينودشت , عمران‌ روستايي‌ , شهرک‌هاي صنعتي , صنايع روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سمیه جنگچی کاشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , کارآفريني , عمران‌ روستايي‌ , اشتغال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 31