مرور اصطلاحنامه قدرت‌ رقابتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 84
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیما رفیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , قدرت‌ انحصاري‌ , قدرت‌ رقابتي‌ , موازنه‌ قدرت‌[2] , توزيع‌ قدرت‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد طالقانی، یاسمن مدبرنیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , قدرت‌ رقابتي‌ , زنجیره ارزش

منابع دیجیتالی :

مطالعه

موفقیت مهندسی x

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جیمز چمنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , شرکت‌‌ها , قدرت‌ رقابتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیدرضا رضوانی، مازیار سهام خدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رده‌ شناسي‌ + , قدرت‌ رقابتي‌ , فرهنگ سازماني , مدل دنیسون , شرکت پگاه فارس , شرکت شام شام

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زینت شکری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصوصي‌ سازي‌ , قدرت‌ رقابتي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , فساد اداري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

انديشه خلاق؛ شهر خلاق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ندا خسروى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شانگهاي , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , قدرت‌ رقابتي‌ , آفرينندگي‌ , مديريت شهري , خلاقيت , شهر خلاق

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد بالان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , بهره وري‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , قدرت‌ رقابتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مورد مطالعه: شركت توليدي ساران

بازشناسي رويكرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزيت رقابتي پايدار

[منبع الکترونیکی] : مورد مطالعه: شركت توليدي ساران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهمن حاجي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , قدرت‌ رقابتي‌ , برنامه ريزي منابع سازماني , مدل VRIO

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحمید شمس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , مديريت‌ , خصوصي‌ سازي‌ , قدرت‌ رقابتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

محک زنی برای نظام اداری برتر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرج الله رهنورد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ , رقابت‌ اقتصادي‌ , قدرت‌ رقابتي‌ , ساختار اداري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 84