مرور اصطلاحنامه کارآيي‌ هزينه‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

هزينه‌ ها

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

مديريت هزينه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سايت جامع مديريت مديريار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌ , کارآيي‌ هزينه‌ , کاهش‌ هزينه‌ , هزينه‌ ها , تحليل هزينه-فايده , سیستم مدیریت هزینه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی خاتمی فیروزآبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ مالي‌ , تخصيص‌ منابع‌ , کارآيي‌ هزينه‌ , کاهش‌ هزينه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نمازي، رضا جامعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , کارآيي‌ هزينه‌ , بهابازار , تحليل هزينه-فايده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 گروه صنعتی ایران خودرو

طراحی الگوریتم مدیریت هزینه های بنگاه اقتصادی

[منبع الکترونیکی] : گروه صنعتی ایران خودرو

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید خاشعی ورناخواستی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برآورد هزينه‌ توليد , صنايع‌ ماشين‌ سازي‌ , کارآيي‌ هزينه‌ , تحليل هزينه-فايده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادي محمدي محمدي، مهريار صدرالاشرافي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , کارآيي‌ هزينه‌ , پژوهش‌هاي‌ کشاورزي‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي فلاحي، وحيده احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌ اقتصادي‌ , بهره وري‌ , کارآيي‌ هزينه‌ , هزينه‌ ها , برق‌ , برق‌رساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.