مرور اصطلاحنامه کنترل‌ قيمت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

سياست‌ قيمت‌ گذاري‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید برادران شرکاء

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاچاق‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ ها , کنترل‌ قيمت‌ , يارانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضوان حجازي، فرزانه حيدرپور، هادي خان محمدي

موضوعات :

سود سرمايه‌ , کنترل‌ قيمت‌ , نوسان‌ قيمت‌ ها , بهابازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت اله عباسیان، محسن نظري، الهام فرزانگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[1] , کنترل‌ قيمت‌ , نرخ‌ بهره‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

باز می تواند روی دهد؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصرالدین حکیم شوشتری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , قيمت‌ گذاري‌ , کنترل‌ قيمت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میرفیض فلاح شمسی، علی تیموری شندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قيمت‌ گذاري‌ , کنترل‌ قيمت‌ , بهابازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عارف باباپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , حسابداري‌ , حسابداري‌ صنعتي‌ , کنترل‌ قيمت‌ , مديريت‌ مالي‌ , هزينه‌ ها , سيستم اطلاعات حسابداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تسعیر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علی التسخیری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , قيمت‌ ها , کنترل‌ قيمت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر فرشادگهر، فرناز بادپر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صادرات , کنترل‌ قيمت‌ , اوپک‌ , منابع‌ گازي , منابع انرژي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا كشاورزحداد، حامد مرتضي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ اقتصادي‌ , تخصيص‌ منابع‌ , تعادل‌ اقتصادي‌ , قيمت‌ ها , کنترل‌ قيمت‌ , نوسان‌ قيمت‌ ها , سوخت‌ ها , بنزين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي محمد احمدي، مهدي يوسفي، سميه فضايلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , تحليل‌ اقتصادي‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , کنترل‌ قيمت‌ , بهداشت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11