مرور اصطلاحنامه مالکيت‌ خصوصي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بخش‌ خصوصي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریدریش انگلس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مالکيت‌ خصوصي‌ , علوم اجتماعی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فردریک انگلس؛ مترجم: مسعود احمدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

خانواده‌ , مالکيت‌ خصوصي‌ , دولت‌ , ماترياليسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اصلاحات در راه آهن ژاپن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهزاد قائمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

ژاپن , راه‌ آهن‌ , اصلاحات‌ اقتصادي‌ , شرکت‌‌ها , مالکيت‌ خصوصي‌ , مالکيت‌ دولتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حقوق مالکيت معنوي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسين قاسم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حقوق , مالکيت‌ خصوصي‌ , حدود مالکيت‌ , حق‌ مالکيت‌ , حقوق‌ معنوي‌ , مالکيت‌ تجاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فردریک انگلس؛ مترجم: مسعود احمدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ , خانواده‌ , مالکيت‌ خصوصي‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میرفت عبدالتواب

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مالکيت‌ خصوصي‌ , منافع ملي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یدالله دادگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازماندهي‌ , بازار , رقابت‌ اقتصادي‌ , مالکيت‌ خصوصي‌ , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اصول حاکم در اقتصاد اسلامی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالکریم موسوی اردبیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , مالکيت‌ خصوصي‌ , مالکيت‌ عمومي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجمال خلیلیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازنشستگي‌ , بخش‌ خصوصي‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , مالکيت‌ خصوصي‌ , ماليات‌ ها , قانون‌ اساسي‌ , نظام سرمايه داري , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نظری به نظام اقتصادی اسلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی مطهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , اقتصاد سوسياليستي‌ , مالکيت‌ خصوصي‌ , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , سوسياليسم‌ , مالكيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه