مرور اصطلاحنامه ماليه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

سرمايه‌ گذاري‌

(فراداده‌ها)

سرمايه‌[1]

(فراداده‌ها)

ماليه‌ عمومي‌

(فراداده‌ها)

نظام‌ پرداخت‌ ها

(فراداده‌ها)

امور دارايي‌

پس‌انداز ملي‌

درآمد ها[1]

سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2]

مديريت‌ مالي‌

منابع‌ مالي‌

نظام‌ پاياپاي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13

سوالات مالیه عمومی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از نویسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , ماليه‌ , ماليه‌ عمومي‌ , پرسشنامه‌ها[1]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه کننده: ایرج اسدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماليه‌ , حقوق‌ مالياتي‌ , شهرداري‌ ها , بازار خدمات , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرزاد فرزین پاک

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , قيمت‌ گذاري‌ , ماليه‌ , ماليات‌ ها , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Money [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Larry Allen

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , پول‌ , قيمت‌ گذاري‌ , ماليه‌ , نظام‌ هاي‌ پولي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Public Finance [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Robert H. Haveman

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , ماليه‌ , ماليه‌ عمومي‌ , ايالات متحده آمريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد علی یوسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه فقهي , پول‌ رايج‌ کشور , شبه‌ پول‌ , عرضه‌ پول‌ , ماليه‌ , نظريه‌ پولي‌ , حقوق‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي خادمي گراشي، مصطفي قاضي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل , بازار , الگوها , تصميم‌گيري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , ماليه‌ , بهابازار , اوراق بهادار , تحليل مسيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود متوسلي، رضا آقابابايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , ماليه‌ , وام‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ميرفيض فلاح شمس، شهريار عزيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرمايه‌ گذاري‌ , ماليه‌ , بازار‌هاي مالي , بهابازار , اوراق بهادار , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه اسمعيلي، سيدكاظم صدر، محمد نوفرستي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقاضاي‌ پول‌ , دارايي‌ هاي‌ سرمايه‌اي‌ , ماليه‌ , سفته‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13