مرور اصطلاحنامه مديريت‌ اعتبارات‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پری میرزایی رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , مديريت‌ اعتبارات‌ , مديريت‌ مالي‌ , تامين مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مورد شهر اصفهان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیامک کورنگ بهشتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مالي‌ , پس‌اندازها , ذخاير بانکي‌ , مديريت‌ اعتبارات‌ , تامين مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین متولی طیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , طرح‌ هاي‌ عمراني‌ , مديريت‌ اعتبارات‌ , مديريت‌ مالي‌ , فناوري‌ , مهندسي مجدد , تامين مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مریم استواری، حسین شیرزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بخش‌ کشاورزي‌ , حسابداري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , مديريت‌ اعتبارات‌ , مديريت‌ مالي‌ , برنامه سوم توسعه , برنامه دوم توسعه , برنامه اول توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي جديدي مياندشتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , مديريت‌ اعتبارات‌ , منابع‌ مالي‌ , شهرداري‌ ها , توزيع‌ , توسعه‌ منطقه‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس موسويان، محمدمهدي موسوي بيوكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , بانکداري‌ اسلامي‌ , مديريت‌ اعتبارات‌ , مديريت‌ اقتصادي‌ , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.