مرور اصطلاحنامه ملي‌ کردن‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اقتصاد برنامه‌اي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ب. کیوان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ملي‌ کردن‌ , حقوق‌ ملي‌ , قدرت‌ ملي‌ , ملي‌ گرايي‌[1] , ملي‌ گرايي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه