مرور اصطلاحنامه موازنه‌ پرداخت‌ ها[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

کسري‌ تراز پرداخت‌ ها

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم پوررضا، مریم غیاثی پور، محمد عرب، محمود محمودی، علی ابوترابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , بيمارستان‌ها , موازنه‌ پرداخت‌ ها[1] , نظام‌ پرداخت‌ ها , دانشکده هاي علوم پزشکي , بیمارستان های آموزشی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيده شفيعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

درآمد ها[1] , درآمد هاي‌ صادراتي‌ , درآمد هاي‌ نفتي‌ , موازنه‌ پرداخت‌ ها[1] , بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ , بازار‌هاي مالي , بحران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي عمادزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراز بازرگاني‌ , توليد نا خالص‌ ملي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , کالا هاي‌ سرمايه‌اي‌ , موازنه‌ پرداخت‌ ها[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي تقوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , کاهش‌ ارزش‌ پول‌ , کسري‌ تراز پرداخت‌ ها , مديريت‌ مالي‌ , موازنه‌ پرداخت‌ ها[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تراز پرداختهاي خارجي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي تقوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , موازنه‌ پرداخت‌ ها[1] , نظام‌ پرداخت‌ ها , تعهدات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرستو شجري، بيتا محبي خواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ بحران‌ , اقتصاد , بانک‌ها , بحران‌ اقتصادي‌ , موازنه‌ پرداخت‌ ها[1] , پيش‌بيني , تئوري علامت دهي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيده شفيعي، محمدحسن صبوري ديلمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد کلان‌ , بحران‌ اقتصادي‌ , بودجه‌ ملي‌ , درآمد هاي‌ مالياتي‌ , درآمد هاي‌ نفتي‌ , موازنه‌ پرداخت‌ ها[1] , پژوهش‌هاي‌ بازرگاني‌ , بازار‌هاي مالي , متغيرهاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.