مرور اصطلاحنامه نرخ‌ رشد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

رشد اقتصادي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید خالقی مقدم، محمدعلی سهمانی اصل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سود , نرخ‌ بهره‌ , نرخ‌ رشد , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله مقصودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بودجه بندي‌ , مديريت‌ مالي‌ , نرخ‌ رشد , ايران , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد حیدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سرمايه‌[1] , مديريت‌ مالي‌ , نرخ‌ رشد , بازار‌هاي مالي , بهابازار , اوراق بهادار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي ثقفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , نرخ‌ بهره‌ , نرخ‌ رشد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي عرب صالحي، شكوفه فرهمند، محسن رامتين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , حسابداري‌ , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ , مديريت‌ مالي‌ , نرخ‌ رشد , بهابازار , اوراق بهادار , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دنیای نو اقتصاد نو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریدون محمد هاشمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امريكا , افزايش‌ قيمت‌ها , اقتصاد بين المللي‌ , بانک‌هاي‌ مرکزي‌ , بيکاري‌ , تحليل‌ اقتصادي‌ , حقوق‌ و دستمزدها , سياست‌ هاي‌ پولي‌[1] , نرخ‌ بهره‌ , نرخ‌ رشد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل ابونوري، محمد رحيمي بنه كاغي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , تبريز , خانوار , تعرفه‌ , نرخ‌ رشد , هزينه‌ ها , يارانه‌ , برق‌ , هدفمندي يارانه‌ ها , الگوي مصرف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الياس نادران، حسن صديقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توليد نا خالص‌ ملي‌ , نرخ‌ رشد , نرخ‌ مالياتي‌ , اقتصاد زيرزميني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشيد پژويان، مرجان فقيه نصيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ رشد , رشد اقتصادي‌ , رشد درون‌ زا , رقابت‌ اقتصادي‌ , نرخ‌ رشد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي حسن زاده، حسن حيدري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , نرخ‌ رشد , هزينه‌ ها , توسعه‌ اقتصادي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 23