مرور اصطلاحنامه نرخ‌ مالياتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مميزي‌ مالياتي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14

جامعه مدنی و دشمنان آن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: علي‌محمد طباطبايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي , درآمد هاي‌ مالياتي‌ , نرخ‌ مالياتي‌ , خود شکوفايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر عرب مازار ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجزيه‌ و تحليل‌ مالي‌ , حسابداري‌ شرکت‌ ها , نرخ‌ مالياتي‌ , وضعيت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی شامل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , ماليات‌ بر درآمد , نرخ‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ مالياتي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , نرخ‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الياس نادران، حسن صديقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توليد نا خالص‌ ملي‌ , نرخ‌ رشد , نرخ‌ مالياتي‌ , اقتصاد زيرزميني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسن بان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , سرمايه‌[1] , نرخ‌ مالياتي‌ , بازار‌هاي مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: مهدي تقوي؛ نويسنده همکار: باقر درويشي, محمد نبي شهيكي تاش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماليات‌ سرمايه‌ , معافيت‌ معالياتي‌ , نرخ‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: يگانه موسوي جهرمي؛ نويسنده همکار: فرهاد خداداد كاشي, مينو زيارتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , اقتصاد , بازار , ماليات‌ شرکت‌ ها , نرخ‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: ابراهيم رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ , ترويج‌ سرمايه‌گذاري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , نرخ‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: علي اكبر عرب مازار؛ نويسنده همکار: علي دهقاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , ظرفيت‌ هاي‌ مالياتي‌ , ماليات‌ بر درآمد , نرخ‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14