مرور اصطلاحنامه نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم علی رازینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , سازمان جهاني تجارت , آزادسازي مالي , نهادهاي حمايتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زورار پرمه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

بازار داخلي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , برنج , تنظيم بازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازارهاي‌ بين‌المللي‌ , صنايع‌ ماشين‌ سازي‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , حمايت از توليد كنندگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ جوانان‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , مستمري‌ بگيران‌ , فعاليت‌ هاي‌ جوانان‌ , روسيه , حمايت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين صادقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت , رفاه‌ اجتماعي‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , تشکل‌هاي‌ کارگري‌ , توزيع‌ درآمدها , کار , حمايت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی شکوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 چالش ها و افق ها

کاهش فقر در ایران

[منبع الکترونیکی] : چالش ها و افق ها

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید قاسمیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

یارانه ها، رشد و فقر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی دینی ترکمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , يارانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب جباری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , حمايت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت الله سام آرام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , حمايت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15