مرور اصطلاحنامه نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اقتصاد اسلامي‌

(فراداده‌ها)

اقتصاد برنامه‌اي‌

(فراداده‌ها)

اقتصاد تعاوني‌

(فراداده‌ها)

اقتصاد تک‌محصولي

(فراداده‌ها)

اقتصاد مختلط

(فراداده‌ها)

اقتصاد ملي‌

(فراداده‌ها)

اقتصاد منطقه‌اي‌

(فراداده‌ها)

نظام‌ اقتصادي‌ اشتراکي‌

(فراداده‌ها)

نظام‌ بازار آزاد

(فراداده‌ها)

نظام‌ سرمايه‌ داري‌

(فراداده‌ها)

نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ بين‌ المللي‌

(فراداده‌ها)

نظام‌ هاي‌ صنفي‌

(فراداده‌ها)

بخش‌ عمومي‌

نظم‌ نوين‌ اقتصادي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 86
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصرالدین غراب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , تحليل‌ سياسي‌ , شهرداري‌ ها , شورا هاي‌ شهر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هرمز همایون پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , اصلاحات حقوقي , غنا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین سالکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اجتماعي‌ , بخش‌ خصوصي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , مارکسيسم‌[2] , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

بخش تعاون و افق های روشن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , وام‌ ها , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , جمهوري‌ اسلامي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعاونی های اعتبار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصوره خدایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , منابع‌ مالي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میثم گلکار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصوصي‌ سازي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا معمار زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اجتماعي‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , ساختار اداري‌ , نوسازي‌ اقتصادي‌ , برنامه سوم توسعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نظري به نظام اقتصادي اسلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي مطهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دين اسلام و اقتصاد , روش نظام اقتصادي اسلام , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , سوسياليسم‌ , نظام سرمايه داري , مالكيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شاخص آزادی اقتصادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین شیخانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

شاخص‌ ها , بازرگاني‌ آزاد , مديريت‌ بازرگاني‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , حقوق‌ مالياتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبار بانکي , اعتبارات‌ بانکي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , توسعه‌ ساختاري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 86