مرور اصطلاحنامه نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي کشميري، محمد جعفر صديق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , شرکت‌‌ها , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ , ايران , نظام انکوباتوري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خدر فرج کرده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ , شهرداري‌ ها , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ديدگاهها و نظريات شهر سالم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كرامت اله زياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ , توسعه‌ پايدار , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی صمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ , فلسفه‌ علم‌ , نظريه‌ هاي‌ يادگيري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحيد محمودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ , همگرايي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد بخشایش اردستانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ توسعه‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ , پژوهش‌ و توسعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نقش فرهنگ و آموزش در توسعه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر عبیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

س. علوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , مديريت‌ مالي‌ , نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ سلطه‌ , جهان‌ سوم‌ , استعمارگري[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید رضا حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عقلانيت ابزاري , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كاظم چاوشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رويکرد به دين , مديريت‌ , نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ , اسلام , مديريت اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13