مرور اصطلاحنامه اسناد بين‌المللي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اعلاميه‌هاي‌ بين‌المللي‌

(فراداده‌ها)

توصيه‌‌نامه‌هاي‌ بين‌المللي‌

(فراداده‌ها)

عهد نامه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌

(فراداده‌ها)

قطع‌ نامه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌

(فراداده‌ها)

مقاوله‌ نامه‌ ها

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , حقوق جزاي بين المللي , بزهکاري‌ , حمايت‌ کودکان‌ , اسناد بين‌المللي‌ , حقوق‌ جزا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترجمه: دكتر ناصر موفقیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , معادن‌ , اسناد , اسناد بين‌المللي‌ , مقاوله‌ نامه‌ ها , آمادگي‌ جسماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد جواد الهیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ زنان‌ , حقوق‌ کار , کار کودکان‌ , اسناد بين‌المللي‌ , شرايط کار , شرايط کار زنان‌ , مقاوله‌ نامه‌ ها , ايلو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت الله عراقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مشاغل‌ , اسناد بين‌المللي‌ , مقاوله‌ نامه‌ ها , اشتغال , کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روناك خاك

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسناد بين‌المللي‌ , جنايات‌ جنگي‌ , جنايت‌ + , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ جزا , رضايت‌ مجني‌ عليه‌ , نسل‌ کشي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , دادگاه هاي بين المللي کيفري , مسائل حقوقي , جرم انگاري , خشونت جنسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي السان، علي رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات‌ , فناوري‌ ارتباطات‌ , اسناد بين‌المللي‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , مطالعات‌ حقوقي‌ , قراردادهاي بين المللي , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بروين؛ مترجم: فضل الله موسوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازدواج‌ , اسناد بين‌المللي‌ , اعدام‌ , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مجازات‌ ها , مطالعات‌ حقوقي‌ , اسلام‌[1] , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميرحسين طيبي فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسناد بين‌المللي‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , عهد نامه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , قطع‌ نامه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , تروريسم‌ , تروريسم‌ بين‌الملل‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , تامين مالي , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدعلي قاسمي شوب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسناد بين‌المللي‌ , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بيگانگان‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد‌جعفر حبیب‌زاده؛ ترجمه: اسد‌الله مسعودی‌مقام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وكيل مدعي , اسناد بين‌المللي‌ , حقوق‌ جزا , ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 13