مرور اصطلاحنامه اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 28
نخستین بیانیه جهانی حقوق بشر

منشور کوروش هخامنشی

[منبع الکترونیکی] : نخستین بیانیه جهانی حقوق بشر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا مرادی غیاث آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , هخامنشيان‌ , منشور ها , اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر , حقوق‌ بشر , منشور كوروش

از حقوق طبیعی تا حقوق بشر

در هوای حق و عدالت

[منبع الکترونیکی] : از حقوق طبیعی تا حقوق بشر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی موحد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حقوق بشر , عدالت‌ اجتماعي‌ , اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر , حقوق طبيعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد سجادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افغانستان , آزادي‌ انديشه‌[1] , آزادي‌ بيان‌[1] , اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر , حقوق‌ بشر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

موضوعات :

حقوق بشر , اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر , سازمان‌ ملل‌ متحد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق بشر , عدالت‌ اجتماعي‌ , اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر , اعلاميه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حکومت جهانی مهدی (عج)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر مکارم شیرازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حقوق بشر , اسلام و صلح جهاني , اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر , حکومت‌ جهاني‌ , عدالت‌ , انتظار منجي‌ , اعلاميه ها , مهدویت و امام زمان (عج)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظام حقوق زن در اسلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی مطهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر , حقوق‌ بشر , حقوق‌ زنان‌ , ازدواج‌ , اسلام , احساسات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسين حجامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر , حقوق‌ بشر , قانون اساسي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر , حقوق‌ بشر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دفاع از اعلاميه تا كجا؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد جعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزادي‌ انديشه‌[1] , اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 28