مرور اصطلاحنامه برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود مختاربند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ , فرصت , مساوات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مطالعه موردی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عصمت مسعودی ندوشن ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , آموزش‌ نيروي انساني‌ , تامين‌ نيروي‌ انساني‌ , برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یحیی معروفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كردستان , برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ , آموزش‌ متوسطه‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , آموزش‌ يکسان‌ , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا آهنچیان، بختیار شعبانی ورکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خراسان , برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , آموزش‌ يکسان‌ , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , موفقيت‌ تحصيلي‌ , مناطق مرزي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله اکبری، حسن کارنامه حقیقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرمايه‌ گذاري‌ , برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , آموزش‌ يکسان‌ , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , همگرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هما زنجاني زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برابري حقوق زن و مرد , طبقات‌ اجتماعي‌ , برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , جنسيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

برابری و مسئله های آن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دومنیکو لوسوردو؛ مترجم: ب. کیوان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مساوات , برابري‌ نژادي‌ , برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد آتشك؛ نویسنده همکار: انسيه زاهدي, غلام رضا گرايي نژاد, نگار صدريا, سميه محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ , آموزش‌ ابتدايي‌ , آموزش‌ دوره‌راهنمايي‌ , آموزش‌ متوسطه‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.