مرور اصطلاحنامه بيمه‌ بازنشستگي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین عبده تبریزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , خصوصي‌ سازي‌ , بازنشستگي‌ , بيمه‌ بازنشستگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماريان برتراند ... [و دیگران]؛ مترجم: هرمز همايون پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افريقاي جنوبي , رفاه‌ اجتماعي‌ , سياست‌ گذاري‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , بيمه‌ بازنشستگي‌ , خدمات‌ رفاهي‌ , مستمري‌ بگيران‌ , بازنشستگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد زاهدي اصل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , رفاه‌ اجتماعي‌ , کانون‌ هاي‌ بازنشستگان‌ , بازنشستگي‌ , بيمه‌ بازنشستگي‌ , خدمات‌ رفاهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهوش عبدالله ميلاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , ارزشيابي‌[2] , بيمه‌ بازنشستگي‌ , بازنشستگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ده افسانه در باره نظامهاي تامين اجتماعي

باز انديشي در باب اصلاح نظام بازنشستگي

[منبع الکترونیکی] : ده افسانه در باره نظامهاي تامين اجتماعي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پيتر آر. ارزاگ، جوزف اي. استيگليتز؛ مترجم: هرمز همايون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اجتماعي‌ , رفاه‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , کانون‌ هاي‌ بازنشستگان‌ , بيمه‌ بازنشستگي‌ , صندوق‌هاي بازنشستگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چگونگي برقراري مستمري در ايالات متحد امريكا

آنچه بايد در باره حقوق اجتماعي خود بدانيد

[منبع الکترونیکی] : چگونگي برقراري مستمري در ايالات متحد امريكا

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: ابوتراب سهراب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ بازنشستگي‌ , حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ , مستمري‌ بگيران‌ , امريكا , بازنشستگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.