مرور اصطلاحنامه تصرف‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تصرف عدواني

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

جاده فلاندر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کلود سیمون؛ مترجم: منوچهر بدیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آلمان , فرانسه , تاريخ‌ جهان‌ , ادبيات‌ ملل‌ , داستان‌ , تصرف‌ , اشغال‌ نظامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ايران‌ , صفويان‌ , تصرف‌ , اشغال‌ نظامي‌ , پادشاهان , تاريخ شاهنشاهي , قزلباشان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كشف الاسرار صهيونيسم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن فيروزآبادي؛ ويراستار: حسين عصاريان نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسطين اشغالي , تصرف‌ , صهيونيسم‌ , نژاد پرستي‌ , مهدويت‌ , يهوديان‌ , هولوکاست , رژيم صهيونيستي , فرقه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افشین معاصر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرانسه , انقلاب‌ فرانسه‌ , نامه‌ ها , تصرف‌ , اشغال‌ نظامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فتوح در اسلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صادق آئينه وند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ اسلام‌ , جنگ‌ هاي‌ رده‌ , جنگ‌ هاي‌ عصر امامت‌ , فتوح‌ , تصرف‌ , اشغال‌ نظامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاجر سياه رستمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصرف‌ , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , رويه‌ قضايي‌ , صلاحيت‌ بين‌ المللي‌ محاکم‌ , اشغال‌ نظامي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج بابايي، علي طهماسبي، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سود , هزينه‌ ها , تصرف‌ , تقصير قراردادي‌ , حقوق‌ , حقوق‌ تطبيقي‌ , ملک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد فراهاني فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان و محيط زيست , محيط زيست وحيات انساني , دين واصول محيط زيست , اسلام وسلامت محيط زيست , تصرف‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.