مرور اصطلاحنامه حق‌ اختراع‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رضا ایروانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقه شيعه , مفهوم فقهي حق , حق‌ اختراع‌ , حق‌ مولف‌ , حقوق‌ معنوي‌ , احياي‌ موات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

بررسی فقهی حق ابتکار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید کاظم حائری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسايل فقهي , حق‌ اختراع‌ , حقوق‌ معنوي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هومن تندهوش، نسترن حاجی حیدری، منصور نجمائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرمايه‌ گذاري‌ , حق‌ اختراع‌ , قرارداد هاي‌ اقتصادي‌ , فناوري‌ , توسعه‌ مديريت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حقوق مالکیت معنوی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی لطیفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاليف‌ , حق‌ التاليف‌ , طرح‌ هاي‌ صنعتي‌ , حق‌ اختراع‌ , حقوق‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ معنوي‌ , مالکيت‌ صنعتي‌ , فقه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد حبيبا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حق‌ اختراع‌ , حقوق‌ تجارت‌ , حقوق‌ مدني‌ , حقوق‌ معنوي‌ , قرارداد هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تازگي، وصف ممتاز هر اختراع

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمال صالحي ذهابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حق‌ اختراع‌ , حقوق‌ معنوي‌ , شکايت‌ , ثبت‌ اختراع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد حبيبا، فرزانه شاكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حق‌ اختراع‌ , حقوق‌ خصوصي‌[1] , حقوق‌ مدني‌ , حقوق‌ معنوي‌ , دادگاه‌ ها[1] , مالکيت‌ , مالکيت‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رهن اموال فکري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس كريمي، محمد معين اسلام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رهن مرهون , حق‌ اختراع‌ , حقوق‌ مدني‌ , حقوق‌ معنوي‌ , رهن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا شاكري، سعيد حبيبا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حق‌ اختراع‌ , حقوق‌ مدني‌ , حقوق‌ معنوي‌ , اختراعات‌ علمي‌ , مطالعات‌ تطبيقي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 چالش هاي حقوقي و اقتصادي ثبت «كاربرد جديد دارويي» براي كشورهاي در حال توسعه

مبحثي از مباحث حقوق و اقتصاد

[منبع الکترونیکی] : چالش هاي حقوقي و اقتصادي ثبت «كاربرد جديد دارويي» براي كشورهاي در حال توسعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن صادقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , حق‌ اختراع‌ , حقوق‌ خصوصي‌[1] , حقوق‌ مدني‌ , حقوق‌ معنوي‌ , دارو ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13