مرور اصطلاحنامه حقوق‌ بيگانگان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

حقوق‌ خصوصي‌[2]

(فراداده‌ها)

حقوق‌ عمومي‌[2]

(فراداده‌ها)

اشخاص‌ حقوقي‌[2]

اشخاص‌ حقيقي‌[2]

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمدعلي قاسمي شوب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسناد بين‌المللي‌ , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بيگانگان‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اهل ذمه (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ابراهیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بيگانگان‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ خصوصي‌ , احاديث‌ , اقليت‌هاي‌ ديني‌ , تاريخ‌ اسلام‌ , اسلام , اهل ذمه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

احوال شخصیه در فقه و حقوق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله شفایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , قاعده الزام , احوال‌ شخصيه‌ , اقامتگاه‌ , اهليت‌ (حقوق‌) , حقوق‌ بيگانگان‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حقوق اقلیتها (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحکیم سلیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام ذمه , جزيه ( قرار داد ) , حق اقليت هاي ديني , ذمه , اتباع‌ بيگانه‌ , حقوق‌ بيگانگان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ازدواج با بیگانگان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ابراهیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ازدواج‌ , حقوق‌ بيگانگان‌ , عقد ازدواج‌ , قواعد فقهي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا طجرلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت , حقوق‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ , حقوق‌ بيگانگان‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , حقوق‌ قرارداد ها , قرارداد ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.