مرور اصطلاحنامه حقوق‌ تطبيقي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

نظام‌ هاي‌ حقوقي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 29
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جبار محمدی رزینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق , ايران , فرانسه , لبنان , جرايم مشهود , حقوق‌ تطبيقي‌ , جرم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسلم آقایی طوق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ تطبيقي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منيره خدادادپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حقوق‌ تطبيقي‌ , مسئوليت‌ مدني‌ , مطالعات‌ تطبيقي‌ , روابط زناشويي , قوانين‌ و مقررات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صادق سلیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاچاق‌ , مهاجران‌ , حقوق‌ تطبيقي‌ , حقوق‌ جزا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه تطبیقی ارث زن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد دیلمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارث زوجه , حقوق‌ تطبيقي‌ , فقه‌ تطبيقي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قلمرو فقه و حقوق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی میراحمدی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلام وحقوق , اصول فقه , حقوق‌ تطبيقي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا بندرچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ تطبيقي‌ , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌ , فقه‌ , وقف‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید علی علوی قزوینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حيوان متولد از لقاح مصنوعي , نسب , حقوق جزا , قاعده فراش , حقوق‌ تطبيقي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین قشقایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

انگلستان , ايران , فرانسه , تفسير قرارداد , حقوق‌ اسلامي‌ , حقوق‌ تطبيقي‌ , قرارداد ها , قصد و رضا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا، محمد ورمزيار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طلبكار , حقوق‌ تطبيقي‌ , موسسات‌ تجاري‌[1] , ورشکسته‌ , توقف‌ (حقوق‌) , بازسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 29