مرور اصطلاحنامه حقوق‌ جنگ‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

نسل‌ کشي‌

(فراداده‌ها)

کشتار دسته‌ جمعي‌

(فراداده‌ها)

کشتار سياسي‌

(فراداده‌ها)

آتش بس‌

جنايات‌ جنگي‌

سازمان‌ هاي‌ امداد جنگي‌ +

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مارتين زواننبرگ؛ مترجم: حميدرضا جاويدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عراق , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ جنگ‌ , اشغال‌ نظامي‌ , شوراي‌ امنيت‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , اگزيستانسياليسم‌ , قطعنامه ها , مسائل حقوقي , جنگ عراق و امريكا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شعبان حق پرست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ اسلامي‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ جنگ‌ , پايان‌ جنگ‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي برزنوني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , حقوق‌ جنگ‌ , اعلام‌ جنگ‌ , اسلام‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحکیم سلیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكميت , حقوق بين المللي , نقش دين در هدايت عقل , حقوق‌ بشر , حقوق‌ جنگ‌ , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌ , روابط بين‌ الملل‌ , قراردادهاي بين المللي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فقه و حقوق بین الملل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر قربان ‏نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اركان امان , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ جنگ‌ , صلاحيت‌ بين‌ المللي‌ محاکم‌ , مکتب‌ حقوق‌ فطري‌ , منابع‌ حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , اقليت‌هاي‌ ديني‌ , فقه‌ , کشورهاي اسلامي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 ساختار عناصر جرم

نسل زدايي

[منبع الکترونیکی] : ساختار عناصر جرم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي جوانمردي صاحب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرايم‌ بين‌ المللي‌ , جنايات‌ جنگي‌ , جنايت‌ + , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , حقوق‌ جزاي‌ بين‌ المللي‌ , حقوق‌ جنگ‌ , نسل‌ کشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.