مرور اصطلاحنامه حقوق‌ دريا ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

حقوق‌ دريانوردي‌

(فراداده‌ها)

آبراه‌‌هاي‌ بين‌‌‌المللي‌

آب‌‌هاي‌ آزاد

آب‌‌هاي‌ داخلي‌

آب‌‌هاي‌ سرزميني‌ +

آلودگي‌ درياها

بستر دريا

تنگه‌ها

خط مبداء

فلات‌ فاره‌ ها

ماهي‌ گيري‌

مجمع‌ الجزاير

منابع‌ دريايي

منطقه‌ انحصاري‌ اقتصادي‌ +

منطقه‌ مجاور

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشيد ممتاز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , حقوق‌ دريا ها , مطالعات‌ حقوقي‌ , حفظ ميراث‌ فرهنگي‌ , ميراث‌ فرهنگي‌ , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1982 حقوق درياها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پي. چاندراسي خارا رائو؛ مترجم: علي قاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , حقوق‌ دريا ها , دادگاه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1982 حقوق درياها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد ناظمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , حقوق‌ دريا ها , ديوان‌ لاهه‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي , درياي خزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آنيك دو مارفي مانتآنو؛ مترجم: فضل الله موسوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ عمومي‌ , حقوق‌ دريا ها , قرارداد ها , سازمان‌ ملل‌ متحد , كنوانسيون 1982 حقوق درياها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خسارت مشترک دريايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ابوعطا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعديل , کشتي‌ ها , حقوق‌ دريا ها , حقوق‌ دريايي‌ + , خسارت‌ دريايي‌ , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.