مرور اصطلاحنامه حقوق‌ قرارداد ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اصلاح‌ قرارداد

تفسير قرارداد

قرارداد ها

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی ترابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقه شيعه , حقوق‌ قرارداد ها , قرارداد ها , بهره برداري , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پاول زيميسلاو پولانسكي؛ مترجم: ميرحسين كاويار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ قرارداد ها , سازمان‌ ملل‌ متحد , مطالعات‌ حقوقي‌ , قراردادهاي بين المللي , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ويليام پارك؛ مترجم: محسن محبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌ جهاني‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ قرارداد ها , داوري‌ , قرارداد ها , قراردادهاي بين المللي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن صادقي مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اثر حقوقي‌ قرارداد , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ قرارداد ها , مطالعات‌ تطبيقي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اقتصاد هزينه مبادله

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي نصيري اقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مبادله‌ , سازماندهي‌ , اقتصاد , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , هزينه‌ ها , حقوق‌ قرارداد ها , قرارداد ها , قرارداد هاي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمد موسی مطلبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ها , کارفرمايان‌ , کارکنان‌ , شرکت‌‌ها , حقوق‌ قرارداد ها , مسئوليت‌ قراردادي‌ , اخلاق‌ , اخلاق و تربیت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباسعلی عظیمی شوشتری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حقوق بين المللي , حقوق در اسلام , حقوق‌ اسلامي‌ , حقوق‌ قرارداد ها , حقوق‌ بين‌ الملل‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اسناد الكترونيكي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود عرفاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استراق سمع , اسناد , حقوق‌ قرارداد ها , علم‌ رايانه‌ , فناوري‌ , شخص ثالث , تجارت الکترونيکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين خزاعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ قرارداد ها , داوري‌ , قرارداد ها , قراردادهاي بين المللي , تعهدات , ساختار حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي بختياروند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , حقوق‌ قرارداد ها , دادگاه‌ ها[1] , تجارت الکترونيکي , اختلافات , صلاحيت قضايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20