مرور اصطلاحنامه حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آزادي‌ احزاب‌[1]

(فراداده‌ها)

آزادي‌ انديشه‌[1]

(فراداده‌ها)

آزادي‌ بيان‌[1]

(فراداده‌ها)

آزادي‌ سياسي‌

(فراداده‌ها)

آزادي‌ مذهب‌

(فراداده‌ها)

آزادي‌ مطبوعات‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 28

اطلس حقوق بشر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اندرو فاگان؛ مترجمان: امید کوکبی، مهدی خدایی؛ ویراستار: مزدک علی نظری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , آزادي‌ بيان‌[1] , حقوق‌ بشر , حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ , کرامت‌

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژان ژاک روسو ؛ مترجم : منوچهر کیا

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ , قرار داد اجتماعی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

100 نکته مهم حقوق مدنی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق مدني , حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حقوق بشر در نهج البلاغه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد سلطانمرادی، مریم هابیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق عمومي , حقوق خصوصي , حقوق بشر , حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ , حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حرية الفكرية

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي مطهري

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اخلاق اجتماعي , آزادي‌ انديشه‌[1] , حقوق‌ بشر , حقوق‌ فردي‌ و اجتماعي‌ , حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سیاست ضد توسعه

تعرض اقتصادی

[منبع الکترونیکی] : سیاست ضد توسعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , اقتصاد سياسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حقوق السیاسیة للمرأة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهراء المصطفوی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم زماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مدعي عليه , حقوق بين المللي , معاهدات‌ + , حقوق‌ بشر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ , زنداني‌ کردن‌ , عهد نامه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , توقيف‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مايكل بايرز؛ مترجم: محمدجواد ميرفخرايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ , سياست‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شمس الملوك مصاحب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زنان‌ , مشارکت‌ سياسي‌ , انتخابات‌ , حقوق‌ زنان‌ , حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 28