مرور اصطلاحنامه حمايت‌ قانوني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

قانون، دژ محكم خانواده و...

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد غفراني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانواده‌ , زنان‌ , حقوق‌ جزا , حقوق‌ زنان‌ , حمايت‌ قانوني‌ , قوانين‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اسلام و حمايت از كودك

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم مقيمي حاجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمايت‌ کودکان‌ , حقوق‌ اسلامي‌ , حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ , حمايت‌ قانوني‌ , اسلام‌[2] , کودک آزاري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسن غفاری فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دختران‌ , حمايت‌ قانوني‌ , تحصيل‌ در خارج‌ از کشور , مسلمانان‌ , حمايت سياسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمايت‌ قانوني‌ , کارگزاران‌ قضايي‌ , قوه‌ قضاييه‌ , سخنراني‌ , سال 1371

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قوانین بی مصداق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر دیوانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شناخت خطا , حمايت‌ قانوني‌ , قوانين‌ محيط زيست‌ , طبيعت‌ گرايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خيرالله پروين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مجازات بازدارنده , حاکميت‌ مردمي‌ , حقوق‌ بشر , حمايت‌ قانوني‌ , پيگرد قانوني‌ , نظريه‌ حاکميت‌ , نظريه‌ حاکميت‌ مردم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر كاتوزيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق مدني , مجازات , مسئوليت مدني , تقصير قراردادي‌ , حمايت‌ قانوني‌ , مسئوليت‌ قراردادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ورشکستگي به تقصير

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور رحم دل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرمايه‌ گذاري‌ , حمايت‌ قانوني‌ , ورشکستگان‌ به‌ تقصير , ورشکستگي‌ , ورشکستگي‌ به‌ تقصير[1] , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.