مرور اصطلاحنامه دادگاه‌ ها[2]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گونار لاگرگرن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خاطرات‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , دادگاه‌ ها[2] , داور , داوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین محمد نبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايتاليا , اجراي‌ احکام‌ خارجي‌ , دادگاه‌ ها[2] , کميسيون‌ بين‌ الملل‌ حقوقدانان‌ , کميسيون‌ حقوق‌ بشر , کميسيون‌ حقوق‌ بين‌ الملل‌ , ايران , امريكا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

آشنایی با نظام قضایی آلمان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلمان , دادگاه‌ ها[2] , سازمان‌ قضايي‌ , قوه‌ قضاييه‌[1] , دادسراها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سیستم قضایی بلژیک (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بلژيك , بودجه‌ , دادگاه‌ ها[2] , ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ , قضات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سیستم قضایی بلژیک (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بلژيك , دادگاه‌ ها[2] , ديوان‌ عالي‌ کشور , سازمان‌ قضايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش شکرریز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت قاضي , دادگاه‌ ها[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر صدقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , سلجوقيان‌ , دادگاه‌ ها[2] , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دپارتمان بررسی های حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دادگاه‌ ها[2] , دادگاه عالی صیانت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.