مرور اصطلاحنامه دادگاه‌ ها[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

دادگاه هاي اطفال

(فراداده‌ها)

دادگاه هاي خانواده

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ انقلاب‌

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ هاي‌ استان‌

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ هاي‌ انتظامي‌ قضات‌

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ هاي‌ بخش‌

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ هاي‌ تجديد نظر

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ هاي‌ حقوقي‌

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ هاي‌ سيار

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ هاي‌ شهرستان‌

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ هاي‌ صلح‌

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ هاي‌ عمومي‌

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ هاي‌ مدني‌ خاص‌

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ هاي‌ نظامي‌

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ هاي‌ کيفري‌ +

(فراداده‌ها)

دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

International Criminal Court [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Dinah Shelton

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دادگاه‌ ها[1] , دادگاه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , سازمان‌ قضايي‌ , علوم‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دادگاه‌ ها[1] , قانون‌ محل‌ دادگاه‌ ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن مهدویان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دادگاه‌ ها[1] , دادگاه هاي بين المللي کيفري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي نورايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تملك , عثمانيان‌ , دادگاه‌ ها[1] , اتباع‌ بيگانه‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد حبيبا، فرزانه شاكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حق‌ اختراع‌ , حقوق‌ خصوصي‌[1] , حقوق‌ مدني‌ , حقوق‌ معنوي‌ , دادگاه‌ ها[1] , مالکيت‌ , مالکيت‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي بختياروند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , حقوق‌ قرارداد ها , دادگاه‌ ها[1] , تجارت الکترونيکي , اختلافات , صلاحيت قضايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدجعفر حبيب زاده؛ نویسنه همکار: محمد علي اردبيلي, مجتبي جاني پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قضاوت , مجازات , حقوق‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , دادگاه‌ ها[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: فريبا حاجي علي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاهد , شهادت ( گواهي ) , زنان‌ , دادگاه‌ ها[1] , دعاوي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حسین ابوئی مهریزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دعوي , قضاوت , حقوق‌ , دادگاه‌ ها[1] , متهم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.