مرور اصطلاحنامه سازمان‌ اداري‌ کشور

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن نجفي خواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تامين‌ اجتماعي‌ , خدمات‌ رفاهي‌ , سازمان‌ اداري‌ کشور , ساختار اداري‌ , اصلاحات حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نيروي انساني سيستم اداري

ساختار نظام اجرایی کشور (قسمت سيزدهم)

[منبع الکترونیکی] : نيروي انساني سيستم اداري

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حافظ نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استخدام‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , سازمان‌ اداري‌ کشور , ساختار اداري‌ , ساختار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر شعار، نرگس روان پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سلجوقيان‌ , آداب‌ورسوم‌ , زندگي‌ اجتماعي‌ , طبقات‌ اجتماعي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , حکومت‌ , سازمان‌ اداري‌ کشور , سياست‌ , اندرزنامه‌ها , قابوس نامه (کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: شیرین شکروی, سیمین حسینیان, حسین سماواتیان, سید محمد رضا صمصام شریعت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ سازمان‌ ها , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , سازمان‌ اداري‌ کشور , روان‌ شناسي‌ , علوم تربيتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجمان: محمد علی بابائی زکلیکی, بهزاد ابوالعلائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نيروي‌ انساني‌ , سازمان‌ اداري‌ کشور , توسعه‌ مديريت‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سیستمهای اطلاعات مدیران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عناصر مديريت‌ , مديريت‌ , سازمان‌ اداري‌ کشور , ساختار اداري‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر شعار، نرگس روان پور؛ ویراستار علمی ادبی: محمدامین رکنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سلجوقيان‌ , آداب‌ورسوم‌ , زندگي‌ اجتماعي‌ , طبقات‌ اجتماعي‌ , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , حکومت‌ , سازمان‌ اداري‌ کشور , سياست‌ , اندرزنامه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.