مرور اصطلاحنامه شرکت‌هاي‌ تعاوني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 53
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مازیار میرهادی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , صادرات‌ غير نفتي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , اشتغال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعاون و توسعه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید محمودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , تامين‌ اجتماعي‌ , مشارکت‌ اجتماعي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیدا گرامی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , جهاني شدن , سازمان جهاني تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مازیار میرهادی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصوصي‌ سازي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , اتحاديه‌‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صفی الله ملکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مالزي , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , دانشگاهها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي استان خراسان رضوي
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي رستم پور و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , استان خراسان رضوي , كارت امتيازي متوازن , مديريت عملكرد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر سالارزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد توسعه‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , دولت‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي نوربخش، سيده سمانه توكلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رهبري‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , يادگيري‌ , يادگيري سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي تعاونيهاي روستايي شهرستان مشهد

بررسي ميزان رضايت اعضا از عملكرد اقتصادي و اجتماعي تعاونيهاي روستايي

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردي تعاونيهاي روستايي شهرستان مشهد

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود ثابت ديزاوندي و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشهد , جامعه‌ روستايي‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , توسعه‌ اجتماعي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , رضايت مندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 53